Abonare Newsletter

Login Membrii

Ai uitat Parola?

Nu esti Membru? Inregistreaza-te!

 • Acasa
 • Gazeta Medicala
 • Ghid Sanatate
 • Stiri Medicale
 • Index Medical
 • Dictionar
 • Forum
 • Contact
 • Dr. Tarziu Alexandru

   

  Rolul medicului de familie
  Rolul medicului de familie este cel de strateg al stトビii de sトハトフate a omului sトハトフos sau bolnav. Aナ歛 cum Asclepios a avut douト fiice: Hygeia ナ殃 Panaceea, medicul de familie este axat deopotrivト atât pe prevenirea stトビii de boalト cât ナ殃 pe combaterea bolii deja apトビute. În cele mai multe cazuri el face asta singur: uneori însト apeleazト la ajutorul calificat al colegilor sトナ de alte specialitトη」i, fiind în aceastト situaナ」ie dispecer de caz ナ殃 avocat al pacientului în faナ」a haナ」iナ殷rilor sistemului medical.
  Calitトη」ile unui bun medic de familie sunt (dincolo de competenナ」a pur profesionalト - valoare a oricarei specialitトη」i medicale): de a explica limpede pacienナ」ilor lucruri legate de sトハトフatea lor, de a-i informa în privinナ」a tuturor opナ」iunilor posibile privind prevenirea bolilor, diagnosticul ナ殃 tratamentul; de a putea fi uナ殪r de gトピit ナ殃 de abordat de cトフre pacienナ」ii sトナ; de a avea relaナ」ii ナ殃 legトフuri în lumea medicalト ナ殃 de a avea noナ」iuni de legislaナ」ie medicalト.
  Pentru ansamblul sistemului medical (alcトフuit din pacienナ」i, specialitトη」i medicale sectoriale, specialiナ殳i în politici de sトハトフate, farmaciナ殳i, etc) medicina de familie este ceea ce este logica pentru filozofie sau ceea ce este placa de bazト pentru computerul de pe care tocmai citiナ」i aceste rânduri.

   

  Pacientul ナ殃 medicul lui: drepturi ナ殃 obligaナ」ii
  Între pacient ナ殃 medicul sトブ de familie se stabileナ殳e o relaナ」ie de parteneriat de tip "contract mutual", fiecare având fa ナ」ト de partenerul sトブ drepturi ナ殃 obligaナ」ii.


  » Drepturile pacientilor în raport cu medicul de familie:
  › Dreptul de a-ナ殃 alege liber medicul de familie ナ殃 de a-ナ殃 putea schimba medicul de familie. Schimbarea medicului de familie este un act unilateral ナ殃 nu necesitト aprobarea medicului de la care se pleacト sau a vreunei autoritトη」i. Nu este permis nici unui angajator sト facト presiuni asupra angajaナ」ilor cu privire la înscrierea lor pe lista unui anumit medic de familie (de exemplu pe motive de tip "firma noastrト este arondata la...")
  › Dreptul la informare: Pacienナ」ii au dreptul de a fi informaナ」i într-un limbaj inteligibil asupra stトビii lor de sトハトフate, asupra tratamentului ナ殃 a eventualelor alternative terapeutice (inclusiv asupra alternativei de a nu trata), asupra gradului de risc al investigaナ」iilor ナ殃 manevrelor medico-chirurgicale.
  › Dreptul la gratuitatea actelor medicale care fac parte din "pachetul asigurat" cum ar fi: consultaナ」ii la cabinet, primirea de reナ」ete compensate sau, dupト caz, gratuite, vaccinトビile obligatorii, primirea de bilete de trimitere sau de internare. Medicul nu poate pretinde anumite tarife pentru astfel de acte medicale.


  » Obligaナ」ii ale pacienナ」ilor în raport cu medicul lor de familie:
  › Obligaナ」ia de a se prezenta la consultul anual care are rol profilactic (= cautト sa previnト apariナ」ia sau agravarea bolilor) precum ナ殃 la vaccinari în cadrul campaniilor de vaccinare obligatorie.
  › Obligaナ」ia de a-ナ殃 anunナ」a medicul de familie când: s-au înscris la un alt medic de familie; un alt medic le-a prescris un anumit tratament sau o investigaナ」ie, au apトビut modificトビi în starea de sトハトフate sau în datele personale (de exemplu schimbarea numトビului de telefon !)
  › Suplimentar faナ」ト de cele de mai sus, la cabinetul nostru existト obligativitatea programトビii pacienナ」ilor pentru consult medical sau pentru ORICE act medical. Programarea se poate face telefonic folosind numトビul de telefonie fixト (324 45 60). Telefonul mobil al doctorului dv se foloseste NUMAI în situaナ」ii de urgenナ」ト deosebitト. În cazul în care nu puteナ」i veni la data ナ殃 ora programatト sunteナ」i rugat(ト) sト daナ」i telefon cât mai din timp pentru anularea programトビii (altfel imaginaナ」i-vト cト doctorul care vト aナ殳eaptト va desena cerculeナ」e pe hârtie timp de 30 de minute).


  » Drepturile medicului de familie în raport cu pacientul sトブ:
  › Dreptul de a exclude pacienナ」i de pe lista sa de capitaナ」ie pentru motive bine întemeiate (de exemplu: lipsa de civilitate în relaナ」ia medic-pacient, nerespectarea în mod repetat a programトビii, nerespectarea tratamentului prescris sau a investigaナ」iilor cerute; restrângerea activitaナ」ii cabinetului). Excluderea se realizeazト prin scrisoare înregistratト (de tip preaviz de 30 de zile). La cabinetul nostru nu am avut asemenea cazuri pânト în prezent.
  › Dreptul de a refuza cererea pacientului de a i se prescrie anumite tratamente, de a primi anumite trimiteri, de a se face anumite investigaナ」ii, de a se elibera alte acte medicale (adeverinナ」e, concedii etc), atunci când existト motive medicale sau de conナ殳iinナ」ト pentru acest refuz (o situaナ」ie des întâlnita este cererea pacientului de a primi o reナ」etト cu un anumit medicament pe motiv ca aナ歛 a citit în revista As, pe Internet, aナ歛 i-a recomandat cardiologul, psihiatrul sau vecinul care e veterinar).


  » Obligaナ」iile medicului de familie faナ」ト de pacient:
  › Obligaナ」ia de confidenナ」ialitate: Orice fel de detaliu referitor la pacienナ」i este considerat secret de serviciu ナ殃 nu poate fi divulgat.În practicト abaterea de la acest principiu se produce mai des când între medic ナ殃 firma sau instituナ」ia la care lucreazト pacientul existト înナ」elegeri de tip "spuneナ」i angajaナ」ilor sト se înscrie la noi, iar noi vト spunem care pacient suferト cu capul ナ殃 care pacientト e gravida". Nu existト astfel de înナ」elegeri între cabinetul nostru ナ殃 vreun angajator, înナ」elegeri pe care le considerトノ imorale.
  › Obligaナ」ia de a prescrie tratamentele sau investigaナ」iile pe care le considerト cele mai adecvate interesului pacientului. Este principiul "bona fidae". Probleme de acest tip pot apトビea atunci când medicul are o înナ」elegere de comision cu anumiナ」i furnizori de medicamente sau de investigaナ」ii - fenomen aflat la limita eticii, dar care cunoaナ殳e o mare rトピpândire în lumea medicalト.

   

  Cabinete Dr. Tarziu Alexandru

  Cabinet SantaVie 
  Str. Carpatilor nr. 54

   

  Cabinet Ropharma
  Str. Lunga nr. 4

   

  Cabinet Teliu
  Str. Tudor Vladimirescu 449 B